Üyelik Koşulları

Üyelik koşulları Dernek Tüzüğü 3. maddesinde belirtilmiştir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her hekim ve sağlık elemanı bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına başka bir merkezden dernek üyesi iki kişinin önerisi ve başvuru formu ile yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin “asıl üyeleri”, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Kardiyoloji, Acil Servis, Genel Yoğun Bakım, Göğüs Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım uzmanlarıdır.

Diğer hekimler ve sağlık elemanları (perfüzyonist ve hemşireler) ile araştırıcılar (PhD, Doktora) ve endüstri temsilcileri “fahri üye” olabilirler. Fahri üyelerin dernek organlarında seçme ve seçilme hakları yoktur

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile “onursal üye” olarak kabul edilebilir.

 



Döviz Kurları

  •   1.-USD     7,3105.-TL
  •   1.-USD     7,3105.-TL

  •   1.-EUR     8,5658.-TL
  •   1.-EUR     8,5942.-TL