Yönetim Kurulu


Başkan
Dr. Kadir Doğruer

Genel Sekreter
Dr. Deniz Göksedef

Sayman
Dr. Ali Kocailik

Üyeler
Dr. Remzi İşçimen
Dr. Işık Şenkaya Sağnak
Dr. Asım Cemal Kutlu
Dr. Murat Bülent Rabuş

Yedek Üyeler
Dr. İlhan Mavioğlu
Dr. Nilüfer Yalındağ Öztürk
Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı
Dr. Gülay Eren
Dr. Nalan AdıgüzelKurullar

Döviz Kurları

  •   1.-USD     7,3105.-TL
  •   1.-USD     7,3105.-TL

  •   1.-EUR     8,5658.-TL
  •   1.-EUR     8,5942.-TL