YENİ ECMO İŞLEM KODLARI YAYINLANDI

18 Şubat 2017 tarihli Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

b) Listeye "605960" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

605962

Sol veya sağ ventriküle  uzun  süreli, kalıcı, mekanik destek sistemi takılması

2.951,10

605963

Sol veya sağ ventriküle kısa süreli, geçici yardımcı destek cihazı takılması

1.475,55

605966

Sol ve sağ ventriküle (iki ventriküle birlikte)  uzun   süreli,   kalıcı  mekanik destek sistemi takılması

4.426,64

605967

Sol ve sağ ventriküle (iki ventriküle birlikte) kısa süreli, geçici yardımcı cihaz takılması

2.213,32

605968

Sol   ventriküle   uzun   sureli   ve   sağ ventriküle  kısa  süreli  yardımcı  cihaz takılması

4.426,64

605969

Sol ventriküle uzun sureli yardımcı cihaz ve sağ ventriküle ECMO takılması

4.426,64

 

c) Listeye "605970" SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

605971

Total yapay kalp cihazı takılması

5.902,19
605972

Sol ve/veya sağ ventrikülden kısa süreli yardımcı cihaz çıkarılması

2.213,32
605973

Sol veya sağ ventrikül, uzun süreli yardımcı cihazının değiştirilmesi (tromboz nedeni ile)

2.951,10
605974

Sol veya sağ ventrikül, kısa süreli yardımcı cihazının değiştirilmesi (tromboz nedeni ile)

1.475,55
605975

Santral (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması

1.106,66
605976

Perkütan (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması

737,77
605977

Perkütan (Veno-venöz) VV-ECMO takılması veya çıkartılması

737,77
605978

Perkütan (Veno-arteriyel-venöz) VAV-ECMO takılması veya çıkartılması

1.475,55
605979

Arteriyal greft kullanılarak (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması

1.475,55