GENEL KURUL DUYURUSU

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Sistemleri Derneği’nin, İdari ve Mali konularının görüşüleceği 2. Olağan Genel Kurulu 23.Mart.2019 Cumartesi günü saat 15.00’da toplanacaktır.

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Sistemleri Derneği’nin, İdari ve Mali konularının görüşüleceği 2. Olağan Genel Kurulu 23.Mart.2019 Cumartesi günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem gereğince toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde; ikinci toplantı 31.Mart.2019 Pazar günü saat 15.00’da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Dernek üyeleri, Çalışma Raporu ile mali tablolarına ilişkin bilgileri Dernek Sekreterinden temin edebilirler.

GÜNDEM MADDELERİ:

  1. Yoklama, Genel Kurul’un açılışı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
  2. Divan Kurulunun seçilmesi,
  3. Genel Merkez 2017-2018 yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilânço, Gelir-Gider Tabloları ve Denetleme Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi,
  4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı, ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması,
  5. Dernek Ana Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi,
  6. Dernek 2019-2020 yılı Bütçesinin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
  7. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
  8. Dilekler,
  9. Kapanış,

Adres: Mandıra Caddesi, No:2, Konak İş Merkezi, B Blok, Kat:2, Daire:24, Hasanpaşa, Kadıköy, İstanbul